เวลา: 2024-04-04 16:39:52

ชื่อเรื่อง: ประชุมจัดทำ TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนหลักสูตร English Program ครั้งที่ 2

เนื้อหา:
#ประชุมจัดทำ TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนหลักสูตร English Program ครั้งที่ 2 วันนี้ (2 เม.ย. 67) เวลา 13.30 น. อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนอาคารเรียนหลักสูตร English Program พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567