เวลา: 2024-04-05 18:11:37

ชื่อเรื่อง: คณะคุณครูโรงเรียนสาธิตฯ ดำเนินการแจกผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เนื้อหา:
วันที่ 4 เม.ย. 67) เวลา 09.00 น. คณะคุณครูโรงเรียนสาธิตฯ ดำเนินการแจกผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #งานประชาสัมพันธ์_DSRRU 🏫โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 💻 WWW.satit.rru.ac.th ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ 📲 061-712-3535